Styrelsen


Ordförande Jens Söderholm
  Norra Boxvägen 217, 01190 Box
  0400 753 399
 

jens.soderholm3 (a) gmail.com

   
Viceordförande Anne Juutilainen
  040 556 1907
  anne.juutilainen (a) gmail.com
   
Kassör Ej styrelsemedlem
  Pia Sandström
   
   
Sekreterare Patrik "Patte" Lindblad
  Poikisvägen 44, 01190 BOX
  040 556 9160

 

patte.lindblad (a) gmail.com
   
Medlemmar Emil Borgman
  044 569 5617
  borgmanemil (a) hotmail.com
   
  Elvira Kaiser (frånvarande från 30.9.2019)
  040 740 1175
  elvira_kaiser (a) live.com
   
  Veronica Isaksson-Nyström
  040 586 2451
  veronica.isaksson.nystrom (a) gmail.com
   
Suppleant Maria Skog
  040 135 5569
  boxskog (a) hotmail.com

Suppleant

Pia Lindén
  0400 845 286
  pia.linden (a) elisanet.fi

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.