Sektionerna


 
Ungdomar & Hjärtlunkar

Patrik Lindblad

Katarina Hietamies (ungd.)

040 556 9160

044 237 7848


Box sångkör Veronica Isaksson-Nyström

040-586 2451


Box hornorkester Ralf Backström 0500 615 435

Bollsport Thomas Westerlund 040 519 5039

Innebandy - herrar Christian Borgman 0400 717 534

Innebandy - damer Janica Sundbäck 0400 014 002

Orientering Stefan Borgman  040 158 8815

Terränglöpning Lukas Lindberg 040 596 0790

Midsommarloppet Patrik Lindblad 040 5569 160

 

Skidning Sabina Westermark

044 303 2530

 

Teater Guy Strömberg 050 336 4073
 
Historik & Hustomte Raul Nyström 0400 108 447

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.