VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2019:

Boxby samfälligheter

Box Café & Grill

Handelsmans café

Lindbergs trädgård

LähiTapiola

Olle Andersson OyAb

Sibbo Bokhandel

Sibbo sparbanksstiftelse

Sipoon Kodinkonekeskus

ÖS-Järn

Östnylands Andelsbank

Krogells stiftelse

 

Skattis ungdomskvällar och annan verksamhet är tyvärr inhiberade för åtminstone 1 månad framåt (tills mitten av april).

Mer info följer närmare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trivselträffar på Skattis måndagar kl. 14-16.

Följande träff kan kanske hållas den 11.5, men den 6.4 är inhiberad

Lite program planeras, kom och trvis!

Kaffe/tilltugg till självkostnadspris.

Hjärtligt välkomna! Ingen anmälning behövs.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skattis ungdomskvällar måndagar kl. 17.30-19.30. Ungdomar fr. årskurs 3 och uppåt välkomna.

Program inhiberat tillsvidare.

  • xx.y Vanlig Skattis-kväll

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmötet hölls torsdagen den 27.2 kl. 19 på Skattis. Styrelsen välkomnar Annika Laine-Mamres som ny medlem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här är VaHiSöS sektioners verksamhet:

Kontaktpersoner och kontaktuppgifter finns nämnda under fliken "Sektionerna".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skattis kök är helt förnyat förra sommaren! Nu är det moderniserat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här hittar du VaHiSöS Dataskyddsbeskrivning enligt Dataskyddslagen (GDPR). Se länken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.