VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2019:

Boxby samfälligheter

Box Café & Grill

Handelsmans café

Lindbergs trädgård

LähiTapiola

Olle Andersson OyAb

Sibbo Bokhandel

Sibbo sparbanksstiftelse

Sipoon Kodinkonekeskus

ÖS-Järn

Östnylands Andelsbank

Krogells stiftelse

 

Det annorlunda MIDSOMMARLOPPET 2020 blev en succé

Det 41:sta Midsommarloppet ordnades i år p.g.a. COVID-19 pandemin som ett självbetjäningslopp under halva juni (14-28.6). Istället för en stor tillställning med noggrannt märkta rutter och prisutdelning drog man ner på arrangemangen så, att rutterna visserligen var märkta med snitslar i olika färger, men annars utan skyltar och kalkmärkning på vägen och utan bemanning på plats. Istället fick man bekanta sig med rutterna och vid behov ta med sig en karta över rutterna för att inte tappa bort sig. Man kunde välja mellan sträckorna 4 km, 9 km och 11,5 km och man fick delta hur många gånger som helst.

VaHiSöS kan med glädje konstatera, att det verkligen lönade sig att ordna det, eftersom man kom upp till 137 starter och sammanlagt 105 deltagare, trots värmeböljan. Det finns av allt att döma ett behov av sådant motionsjippo och vi kunde se ett flertal helty nya namn i deltagarlistorna. Det finns ju många med midsommartraditioner som inte tillåter deltagande om det sker enbart på midsommarhelgen. Två deltagare utmärkte sig som de absolut aktivaste, nämligen Magnus Rosenberg med 10 starter och Lenne Leemet med 9 starter, båda Boxbor. De promenerade mer än en gång på alla sträckor. Helt fantastiskt!

Det var frivilligt att meddela sina prestationer och tider, antingen på anmälningslistorna på föreningshuset i Box eller elektroniskt till arrangören. Eftersom resultaten baserar sig på olika noggranna mätmetoder och eftersom också förhållandena varierade beroende på valda starttider, så kan man naturligtvis inte jämföra prestationerna med varandra. Här är dock de ”lekfullt insamlade resultaten” från rapporterade prestationer i snabbhetsordning per sträcka:

11,5 km, herrar:

1) Jani Strömsholm, IF Sibbo-Vargarna, 43:45

2) Lukas Lindberg, VaHiSöS, 48:27

3) Petrus Maasalo, 55:48

11,5 km, damer:

1) Ida Maasalo, 1:04:31

2) Inga-Lill Åberg, OK Trian, 1:04:33

3) Hanna Hörhammer, Söderkulla, 1:08:00

9 km, damer & herrar

1) Marianne Lindman, Borgå och Roger Helenius, Sibbo, 55:00

3) Petri Piironen och Simo Piironen, 55:22

4 km, damer & herrar

1) Patrik Lindblad, VaHiSöS, 19:50

2) Jonas Öhman, Box, 29:00

3) Christoffer Ståhl, Box, 35:00 (junior)

Tack till alla deltagare, det var roligt att vi kunde stå till tjänst med denna enklare modell av motionslopp. Kanske detta ger något att ta med i portföljen även i fortsättningen!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.g.a. pandemin är all annan verksamhet inhiberad för hela våren och sommaren. 

Styrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här hittar du VaHiSöS Dataskyddsbeskrivning enligt Dataskyddslagen (GDPR). Se länken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.