VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2019:

Boxby samfälligheter

Box Café & Grill

Handelsmans café

Lindbergs trädgård

LähiTapiola

Olle Andersson OyAb

Sibbo Bokhandel

Sibbo sparbanksstiftelse

Sipoon Kodinkonekeskus

ÖS-Järn

Östnylands Andelsbank

Krogells stiftelse

 

MIDSOMMARLOPPET ORDNAS - TROTS ALLT - SOM SJÄLVBETJÄNINGSMOTIONSLOPP 14-28.6 I ÅR!

LÄS MER UNDER FLIKEN "Midsommarloppet".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.g.a. epidemin är Skattis ungdomskvällar och annan verksamhet inhiberade för hela våren och sommaren. 

Styrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trivselträffar på Skattis måndagar kl. 14-16.

Följande träff kan kanske hållas på hösten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmötet hölls torsdagen den 27.2 kl. 19 på Skattis. Styrelsen välkomnar Annika Laine-Mamres som ny medlem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här är VaHiSöS sektioners verksamhet:

Kontaktpersoner och kontaktuppgifter finns nämnda under fliken "Sektionerna".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skattis kök är helt förnyat förra sommaren! Nu är det moderniserat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här hittar du VaHiSöS Dataskyddsbeskrivning enligt Dataskyddslagen (GDPR). Se länken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.