VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2017:

Aktia / Sparbanksstiftelsen i Sibbo

Box bysamfälligheter

Handelsman’s café

Lindbergs trädgård

Olle Andersson OyAb

S-market Söderkulla

Sibbo Bokhandel

SöderFysio

Östnylands Andelsbank

 

Skattis ungdomskvällar för barn och ungdom fr. årskurs 3 och uppåt fortsätter måndagar kl. 17.30-19.30 från den 15.1. Dragare: Katarina Hietamies
Januari program:
15.1. Vanlig Skattis
22.1. Frågesport
29.1. Plätt kväll

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hundpromenad ordnas tillsammans med SiMi (Sipoon Mielenterveysseura) lördag 20.1 kl. 13 från Handelsman's café i Box. Först går vi på en liten promenad och sedan dricker vi tillsammans kaffe/te med lite tilltugg. SiMi:s idé är att erbjuda hundkära människor (som ev. är ensamma och/eller inte kan ha egen hund) möjlighet att klappa och krafsa samt ha en trevlig stund med skolade hundägare och hundar (sk. stödhundekipage). Man får också delta med egen hund. Promenaderna/träffarna är tvåspråkiga.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VaHiSöS årsmöte hålls onsdagen den 28.2.2018 kl. 19 på Skattis.

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.