VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2019:

Boxby samfälligheter

Box Café & Grill

Handelsmans café

Lindbergs trädgård

LähiTapiola

Olle Andersson OyAb

Sibbo Bokhandel

Sibbo sparbanksstiftelse

Sipoon Kodinkonekeskus

ÖS-Järn

Östnylands Andelsbank

Krogells stiftelse

 

Trivselträff på Skattis måndagen den 2.12 kl. 14-16

Program med jultema och blodtrycksmätning.

Kaffe/tilltugg till självkostnadspris.

Hjärtligt välkomna! Ingen anmälning behövs.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skattis ungdomskvällar måndagar kl. 17.30-19.30. Ungdomar fr. årskurs 3 och uppåt välkomna.

Program i december:

  • 2.12 Vanlig Skattis-kväll
  • 9.12 Julfest (sista gången för hösten)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här är VaHiSöS sektioner med höstensverksamhet:

Kontaktpersoner och kontaktuppgifter finns nämnda under fliken "Sektionerna".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julgransplundring för hela familjen planeras till lördag 11.1.2020 kl. 14 på Skattis. Mer om det lite senare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skattis kök är helt förnyat under sommaren! Nu är det moderniserat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här hittar du VaHiSöS Dataskyddsbeskrivning enligt Dataskyddslagen (GDPR). Se länken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.