VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2020-21:

Boxby samfälligheter

Sibbo sparbanksstiftelse

Krogells stiftelse

 

VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2019:

Boxby samfälligheter

Box Café & Grill

Handelsmans café

Lindbergs trädgård

LähiTapiola

Olle Andersson OyAb

Sibbo Bokhandel

Sibbo sparbanksstiftelse

Sipoon Kodinkonekeskus

ÖS-Järn

Östnylands Andelsbank

Krogells stiftelse

 

Terränglöpningen på måndagar - några ändringar!

VaHiSöS terrånglöpning fortsätter måndagar kl. 19 från Skattåkersberg.

- 19.9 INHIBERAT

- 26.9 Terränglöpningsserie

- 3.10 Box mästerskap

Alla åldersklasser! Arr. Lukas Lindberg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skattis ungdomskvällar 

Skattis ungdomskvällar planeras att starta igen måndagar kl. 18-20 från och med 12.9. Program:

- 19.9 Fågesport

- 26.9 vanlig skattiskväll

- 3.10 INGEN ungdomskväll!

Ungdomskvällarna gäller ungdomar i skolåldern från årskurs 3 och uppåt. Som ledare fortsätter Katarina Hietamies.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Box orienteringsmästerskap - torsdag 22.9

BOX-mästerskapen i orientering arrangeras torsdagen den 22.9.2022 i samband med K-U rastit på Träskberga, Nevasvägen 340. Start mellan kl. 16:30 och 18:00.

Alla åldersklasser. Anmälning på plats (meddela om deltagande i Box-mästerskapen, så uppbärs ingen avgift). Välkomna! Arr. Stefan Borgman, ev. förfrågningar: 040-158 8815.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsavgift

Medlemsavgiften kan betalas till föreningens konto i Aktia FI47 4055 7150 0001 73.

- 10 €/medlem eller 20 €/familj liksom ifjol

- Nedsatt medlemsavgift (50% på personavgiften) gäller för pensionärer, arbetslösa, långtidssjuka samt dem som endast deltar i sektioner som omfattar skild kursavgift inom Sibbo Institut

- Nedsatt medlemsavgift för familjer (50% på familjeavgiften) gäller om någon av försörjarna är pensionär, arbetslös eller långtidssjuk.

Namn och födelseår på medlemmarna meddelas i meddelande- fältet.

Meddela gärna din e-post adress i meddelande- fältet eller per e-post till patte.lindblad (a) gmail.com så kan du i fortsättningen få föreningsinfo elektroniskt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här hittar du VaHiSöS Dataskyddsbeskrivning enligt Dataskyddslagen (GDPR). Se länken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.