VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2023:

Krogells stiftelse

Olle Andersson OyAb (Borgå)

Lindbergs Trädgård (Box)

 

VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2020-21:

Boxby samfälligheter

Sibbo sparbanksstiftelse

Krogells stiftelse

VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2019:

Boxby samfälligheter

Box Café & Grill

Handelsmans café

Lindbergs trädgård

LähiTapiola

Olle Andersson OyAb

Sibbo Bokhandel

Sibbo sparbanksstiftelse

Sipoon Kodinkonekeskus

ÖS-Järn

Östnylands Andelsbank

Krogells stiftelse

 

Ändring i uthyrning av Skattåkersberg

Skattis uthyrningar sköts åtminstone för en tid framåt tillsvidare av sekreteraren Patte Lindblad, tel. 040 5569160, patte.lindblad (at) gmail.com.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ungdomskvällarna 

Skattis måndagskvällar för ungdomar i åldern fr. årskurs 3 och uppåt måndagar kl. 18-20 Som ledare är Katarina Hietamies.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte torsdag 29.2.-2024 kl. 19 på Skattis 

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden samt en stadgeändring för att minska antalet verksamhetsgranskare för föreningen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinarie verksamhet - alla sektioner

Sibbo Institut: Box sångkör onsdagkvällar, Box hornorkester torsdagkvällar

Pingis-klubben, Innebandy träningar, m.m.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här hittar du VaHiSöS Dataskyddsbeskrivning enligt Dataskyddslagen (GDPR). Se länken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.