Föreningen grundas

Den första ungdomsföreningen i Sibbo och tillika i Nyland var Hangelby ungdomsföreningen, som grundades den 13 oktober 1889 av den entusiastiske unge folkskoleläraren Matts Wikman. Hangelby ungdomsförening upphörde efter några år, men den var ett initiativ som många sedan följde och alltså början till de många ungdomsföreningar, som fortfarande i dag är en del av Sibbos profil.

Kring årsskiftet 1905-06 hölls en folkhögskolekurs i Hangelby och Box av studeranden Hj. Gustafsson magister V. E. V. Wessman. Det första bevarade diskussionsprotokollet är från söndagen den 31.12.1905. Kursen sammankom även de följande söndagarna och man lärde sig bl.a. att debattera och man tog upp frågor som förhållandet mellan husbönder och tjänare, höll föredrag om en- och tvåkammarssystemet i olika länder och diskuterade ”Hvilkendera är artigare mannen eller kvinnan?” samt ”Bör kvinnan erhålla rösträtt eller ej”. Dessutom uppförde man mindre teaterstycken, uppträdde med bygdemål mm.

Kursen avslutades den 28 januari 1906 och vid avslutningssamkvämet beslöt man bilda en ungdomsförening…

Detta var ett plock ur föreningens ca 260 sidor innehållande historikbok, som kom ut år 2006. Boken finns till salu för 10 euro styck. Kontakta styrelsemedlemmarna!

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.