VaHiSöS-nytt 01/2024

Hej kära Boxbor/medlemmar!

Styrelsen välkomnar Elin Lindberg som ny medlem samt Michaela Nybyggar som ny suppleant. I övrigt är funktionärerna desamma som ifjol.

Tom Boxström och teamet tackas varmt för att Box isplan var skrinnbar långa tider! Tack också Sabina Westermark för arrangemanget av skidmästerskapen!

Notera följande evenemang:

Box sångkör ordnar kaffekonsert söndagen den 21.4 kl. 16 på Skattis! Kören tar också mycket gärna emot nya sångare ännu i vår eller från hösten.

Midsommarloppet ordnas söndagen den 23.6. OBS! Vi behöver hjälp på talkona.

Styrelsen mottar gärna verksamhetsidéer och förslag av medlemmar och bybor. 

Följ med oss på webben och Facebook.

 

Uthyrning av Skattåkersberg 2024 (samma priser som tidigare)

Det går att hyra Skattåkersberg till (familje)fester och tillställningar (konsert, teater, m.m.).

Kvällsmöte: 60 €/gång

Veckoslut, fre-sön (hela huset): 290 € icke-medlemmar, 150 € medlemmar i minst 2 år.

Bokningar (tillsvidare): Patrik Lindblad, tel. 040-556 9160, patte.lindblad (a) gmail.com.

 

Kom gärna ihåg att betala medlemsavgiften (15 €/medlem eller 30 €/familj som ifjol, till VaHiSöS konto i Aktia FI47 4055 7150 0001 73. Vi önskar att alla som deltar i någon av föreningens/sektionernas verksamhet betalar medlemsavgiften till föreningen.

Nedsatt medlemsavgift (50% på personavgiften) gäller för pensionärer, arbetslösa, långtidssjuka, el.dyl. Nedsatt medlemsavgift för familjer (50% på familjeavgiften) gäller om någon av försörjarna är pensionär, arbetslös eller långtidssjuk.

Meddela namn, födelseår och e-post adress i meddelande- fältet eller per e-post till patte.lindblad (a) gmail.com.


Kolla VaHiSöS hemsida www.vahisos.nsu.fi, Facebook-sida eller Östnylands ”Föreningar” och Evenemang -spalter så missar du inget viktigt.

 

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.