VaHiSöS-nytt 02/2023

Hej kära Boxbor/medlemmar!

Verksamheten har igen kommit igång!

 

Tack till alla som ställt upp och sett till att verksamheten kan fortsätta. Och tack till det utmärkta teamet som fick Midsommarloppet att fungera som evenemang igen!

Terränglöpningen är färdig för i år.

Box orienteringsmästerskap blir det torsdagen den 19.10 med start kl. 17-18 från Skattåkersberg i samband med KU-rastit. Anmälning på plats.

Kom ni ihåg att betala er medlemsavgift i april-maj? Om inte, så skickar vi bankgirot en gång till för säkerhets skull nu med höstens infoblad.

Styrelsen mottar gärna verksamhetsidéer och förslag av medlemmar och bybor. Välkommen också till styrelsen, vi behöver också nya krafter med.

Följ med oss på webben och Facebook.

 

Uthyrning av Skattåkersberg 2023

Det går att hyra Skattåkersberg till (familje)fester och tillställningar (konsert, teater, m.m.).

Kvällsmöte: 60 €/gång

Veckoslut, fre-sön (hela huset): 290 € icke-medlemmar, 150 € medlemmar i minst 2 år.

Bokningar: Raul Nyström, tel. 0400-108447, raul.nystrom (a) elisanet.fi.

 

OBS! Medlemsavgifterna höjdes!

Kom gärna ihåg att betala medlemsavgiften (15 €/medlem eller 30 €/familj som ifjol, till VaHiSöS konto i Aktia FI47 4055 7150 0001 73. Vi önskar att alla som deltar i någon av föreningens/sektionernas verksamhet betalar medlemsavgiften till föreningen.

Nedsatt medlemsavgift (50% på personavgiften) gäller för pensionärer, arbetslösa, långtidssjuka, el.dyl. Nedsatt medlemsavgift för familjer (50% på familjeavgiften) gäller om någon av försörjarna är pensionär, arbetslös eller långtidssjuk.

Meddela namn, födelseår och e-post adress i meddelande- fältet eller per e-post till patte.lindblad (a) gmail.com.


Kolla VaHiSöS hemsida www.vahisos.nsu.fi, Facebook-sida eller Östnylands ”Föreningar” och Evenemang -spalter så missar du inget viktigt.

 

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.