VaHiSöS-nytt våren 2023

Hej kära Boxbor/medlemmar!

Verksamheten kom ifjol igång ordentligt igen, även Skattis ungdomskvällar!

Tack till alla som ställt upp och sett till att verksamheten kans fortsätta. Och tack till Tom Boxström, som såg till att det blev is att skrinna i rinken i år igen!

Årsmötet återvalde styrelsen, så där kom inga ändringar. Föreningens och Skattåkersbergs utgifter har dock ökat, så mötet beslöt höja medlemsavgifterna, de hade ju varit på samma nivå i tiotals år, likaså Skattis hyror. Ska vi kunna fortsätta så behövs all hjälp vi kan få.

Noteras kan, att vi i år försöker återuppliva både Midsommarloppet (söndagen 25.6) och hela SibboRingen! Kom gärna med och hjälp på talko, det behövs! Kontakta t.ex. Patte Lindblad (tel. 040-5569160 / patte.lindblad (a) gmail.com).

Styrelsen mottar gärna verksamhetsidéer och förslag av medlemmar och bybor.

Uthyrning av Skattåkersberg 2023

Det går att hyra Skattåkersberg till (familje)fester och tillställningar (konsert, teater, m.m.).

Kvällsmöte: 60 €/gång

Veckoslut, fre-sön (hela huset): 290 € icke-medlemmar, 150 € medlemmar i minst 2 år.

Bokningar: Raul Nyström, tel. 0400-108447, raul.nystrom (a) elisanet.fi.

 

Om du förutom namn och födelseår även meddelar din e-post adress i meddelande- fältet eller per e-post till patte.lindblad (a) gmail.com (eller alternativt vahisos (a) gmail.com) - kan du i fortsättningen få infobladet elektroniskt.

 

OBS! Medlemsavgifterna höjdes!

Kom gärna ihåg att betala medlemsavgiften (15 €/medlem eller 30 €/familj som ifjol, till VaHiSöS konto i Aktia FI47 4055 7150 0001 73. Vi önskar att alla som deltar i någon av föreningens/sektionernas verksamhet betalar medlemsavgiften till föreningen.

Nedsatt medlemsavgift (50% på personavgiften) gäller för pensionärer, arbetslösa, långtidssjuka, el.dyl. Nedsatt medlemsavgift för familjer (50% på familjeavgiften) gäller om någon av försörjarna är pensionär, arbetslös eller långtidssjuk.

Meddela namn, födelseår och e-post adress i meddelande- fältet eller per e-post till patte.lindblad (a) gmail.com.


Kolla VaHiSöS hemsida www.vahisos.nsu.fi, Facebook-sida eller Östnylands ”Föreningar” och Evenemang -spalter så missar du inget viktigt.

 

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.