Allmänna

Sommar i Sibbo - http://sommar.isibbo.info - Händelsekalender över evenemangen i Sibbo på sommaren

Sipoon Rinki - http://sipoonrinki.fi - Midsommarloppet ordnas av VaHiSöS på Skattis

Sibbo kommun - http://www.sibbo.fi - Sibbo är en tvåspråkig kommun belägen i landskapet Östra Nyland strax öster om Helsingforsregionen i Södra Finlands län...

Kulturhuset - http://www.kulturhuset.fi - Aktiebolaget Kulturhuset är grundat hösten 2005 av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Svenska studiecentralen...

Nylands svenska ungdomsförbund r.f. - http://www.nsu.fi - Nylands svenska ungdomsförbund r.f. (NSU) är en politiskt obunden gemensam organisation för sju lokalförbund och 108 föreningar...

Byföreningar

Boxby Hem och skola r.f. - http://boxby.hemochskola.fi/start - Boxby skolas föräldraförening för alla föräldrar till barn i åk 1-6

Sibbo 4H - http://www.sibbo.fi/4h - Byklubbar i Box, Skattåkersberg på tisdagar

Service

Tarha – Uuwana´s Gård - http://www.uuwanas.com/foretag.htm - Det ljusröda huset...Box Bed & Breakfast, Handelsmans café

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.