Ordförande

Anne Juutilainen
anne.juutilainen(a)gmail.com

Bokningar av Skattåkersberg

Raul Nyström
09 272 1957, 0400 108 447
raul.nystrom(a)elisanet.fi

Sekreterare

Patrik Lindblad, 040 5569 160

patte.lindblad(a)gmail.com

Här finns vi...

Kort om VaHiSöS...

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. grundades år 1906. 
Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde är Boxby, där föreningslokalen Skattåkersberg också finns. Du kan läsa mera om föreningshuset i fliken Lokalen.

Föreningen har ett tiotal sektioner.

VaHiSöS kommer ut med två infoblad i året, där man kan läsa om föreningens aktiviteter och annat aktuellt. Se fliken Infoblad.

VaHiSöS kontonummer för medlemsavgift 30 €/familj eller 15 €/person är IBAN: FI47 4055 7150 0001 73, BIC: HELSFIHH.

Blanketter att ladda upp

Kostnadsblankett i Excel / i PDF

Medlemsavgit bankgiro 2024

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.