VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2017:

Aktia / Sparbanksstiftelsen i Sibbo

Box bysamfälligheter

Handelsman’s café

Lindbergs trädgård

Olle Andersson OyAb

S-market Söderkulla

Sibbo Bokhandel

SöderFysio

Östnylands Andelsbank

 

VaHiSöS orienteringsmästerskap hölls torsdagen den 28.9 i samband med K-U rastit. Resultaten finns på resultat sidan! Tack Stefan för arrangemangen!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skattis ungdomskvällar för barn och ungdom från åldern årskurs 3 och uppåt kommer igen igång måndagar kl. 17.30-19.30 från den 11.9. Dragare Katarina Hietamies, tel. 044 237 7848.

Oktober program:

2.10. Vanlig Skattis
9.10. Vi bakar
16.10. Vanlig Skattis
23.10. Tortilla kväll
30.10. Vanlig Skattis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hjärtlunkar ordnas som hundpromenader med SiMi's (Sipoon mielenterveysseura) stödhundekipage lördagarna den 21.10 och 18.11 kl. 13 med start från Handelsman's café. Vi går först tillsammans en liten länk med hundarna och bjuds på kaffe med tilltugg efteråt. Alla välkomna, med eller utan hund.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mer info angående annan verksamhet såsom sång, musik, innebandy, pingis, volleyboll finns i infobladet 02/2017 under fliken "Infoblad".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VaHiSöS och Box sångkör planerar en "Finland 100" -fest lördagen den 18.11 kl. 15. Mer om festen informeras närmare.

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.